LOGO | DroneHub GAE

Stichting DroneHub GAE is het kennis-, innovatie- en ontwikkelcentrum voor drones en dronetoepassingen in Noord-Nederland. Grenzend aan Groningen Airport Eelde (GAE) werkt de stichting aan de integratie van drones en bijbehorende toepassingen in de hedendaagse maatschappij. Ambitie is om de positie van Noord-Nederland op het gebied van drone-innovatie te versterken.

JOLYNN is in samenwerking met MVM verantwoordelijk voor de gehele communicatie en marketingstrategie van DroneHub GAE. Hierbij behoort ook een nieuw logo + huisstijl, zoals hier boven te zien.

Geef een reactie